Terme Belediyesi Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

16/03/2018

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI MART AYI 1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-12  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  İmar Komisyon Raporunun  Görüşülmesi (Ulusoy Tesisleri 171 Ada, 7, 9 ve 10 Numaralı Parseller)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Ulusoy Tesisleri 171 Ada, 7, 9 ve 10 Numaralı Parseller) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-13  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 1810 ve 1072 Nolu Parsellerin Bulunduğu Alanda İmar Plan Değişikliğine Murat KILIÇ’ın İtirazının Görüşülmesi

İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 1810 ve 1072 Nolu Parsellerin Bulunduğu Alanda İmar Plan Değişikliğine Murat KILIÇ’ın İtirazının Görüşülmesi konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

3-14 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Sakarlı Mahallesi Sınırı İçinde Mülkiyeti Turgut AKÇAY ve Maliye Hazinesine Ait 110 Ada, 16 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi

İmar ve şehircilik Müdürlüğünün Sakarlı Mahallesi Sınırı İçinde Mülkiyeti Turgut AKÇAY ve Maliye Hazinesine Ait 110 Ada, 16 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi konulu teklifinin  İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

4-15 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Fenk Mahallesi 356 Ada, 1 Nolu Parselde Bulunan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi

İmar ve şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesi 356 Ada, 1 Nolu Parselde Bulunan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-16 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Terme Yeni Devlet Hastanesinin Olduğu Alanda Yapılan İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Terme Yeni Devlet Hastanesinin Olduğu Alanda Yapılan İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

6-17 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Elmalık Mahallesi 15 Ada, 47 Numaralı Parselin Tahsisi, İnşaat Yapım Muvaffakatı ve Vergi Borcuna Karşılık Devri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elmalık Mahallesi 15 Ada, 47 Numaralı Parselin Tahsisi, İnşaat Yapım Muvaffakatı ve Vergi Borcuna Karşılık Devri konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

7-18 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : “Kentimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor”  Kapsamında Yer Alan Teklifinin Görüşülmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün “Kentimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor”  konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI MART AYI 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

8-19  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Fenk Mahallesi 356 Ada, 1 Nolu Parselde Bulunan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Fenk Mahallesi 356 Ada, 1 Nolu Parselde Bulunan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

9-20  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Terme Yeni Devlet Hastanesinin Olduğu Alanda Yapılan İmar Plan Değişikliği)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Terme Yeni Devlet Hastanesinin Olduğu Alanda Yapılan İmar Plan Değişikliği) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

10-21 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (1810 ve 1072 Nolu Parsellerin Bulunduğu Alanda İmar Plan Değişikliğine Murat KILIÇ’ın İtirazı)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (1810 ve 1072 Nolu Parsellerin Bulunduğu Alanda İmar Plan Değişikliğine Murat KILIÇ’ın İtirazı) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

11-22 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Sakarlı Mahallesi Sınırı İçinde Mülkiyeti Turgut AKÇAY ve Maliye Hazinesine Ait 110 Ada, 16 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği)                       

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Sakarlı Mahallesi Sınırı İçinde Mülkiyeti Turgut AKÇAY ve Maliye Hazinesine Ait 110 Ada, 16 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.