Nisan Ayı Meclis Toplantı ilanı

30/03/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 04/04/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.                                                                                                       

Meclis Gündemleri:

1-Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi
2-Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi
3-Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi
4-Yazı İşleri Müdürlüğünün "Denetim Komisyon Raporu" Konulu Teklifinin Görüşülmesi
5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün "2017 Yılı Faaliyet Raporu" Konulu Teklifinin Görüşülmesi