Nisan Ayı Meclis Toplantı Karar Özetleri

11/04/2018

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI NİSAN AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-23  Nolu Meclis Karar Özeti
Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda  Recep ERTAN  ve  Hayrettin AKKUŞ’un  bir yıl süre ile Encümen Üyesi olarak görev yapmalarına karar verildi.

2-24  Nolu Meclis Karar Özeti
Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Muhittin GÜRLER,  Nebile BUZDAN,  Salih KUL, Güler OKUMUŞ  ve  Yusuf ÇAMLIOĞLU’nun bir yıl  süre ile Plan  ve Bütçe Komisyonuna  seçilmelerine  karar verildi.

3-25 Nolu Meclis Karar Özeti
Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda  İsa BAŞ,    Mithat TÜRKYILMAZ, Mehmet DEVRANLI, Hüseyin ALEMDAR ve  Yüksel SOYYİĞİT’in İmar Komisyonuna bir yıl süre ile  seçilmelerine; karar verildi.

4-26 Nolu Meclis Karar Özeti
Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün “Denetim Komisyon Raporu” Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün “Denetim Komisyon Raporu”   konulu Teklifi Meclisin bilgisine sunuldu.  

5-27 Nolu Meclis Karar Özeti
Kararın Özü :Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2017 Yılı Faaliyet Raporu” Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2017 Yılı Faaliyet Raporu” konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

6-28 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem )
Kararın Özü :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Talebinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Talebinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.