Terme Belediyesi Mayıs Ayı Meclis İlanı

27/04/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 02/05/2018 tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere meclis toplantı salonunda Meclis Toplantısı yapılacaktır.                                                                                                         

Meclis Gündemleri:

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Uygulama İmar Plan Değişikliği)  

2-Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Yol ve Beton Yol Yapımı  İçin İller Bankasından 5.000.000,00 TL Tutarında  Kredi Talebi Teklifinin Görüşülmesi

3-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün  Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Söğütlü Mahallesinin  Bölünmesi ile İlgili Teklifinin Görüşülmesi

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahsis Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Kesin Hesap Konulu Teklifinin Görüşülmesi