Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

09/05/2018

1-29  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Uygulama İmar Plan Değişikliği)

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  gelen uygun görüş bildirilen İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-30  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Yol  ve Beton Yol Yapımı  için  İller Bankasından Kredi Talebi

Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Yol ve Beton Yapımı için İller Bankasından Kredi Talebi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-31 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-32 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Söğütlü Mahallesinin Bölünmesi ile İlgili Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Söğütlü Mahallesinin Bölünmesi ile İlgili Teklifinin İmar  Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-33 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Cami  Yeri Tahsisi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cami Yeri Tahsisi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

6-34 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Kesin Hesap Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Kesin Hesap Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.  

7-35 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem )

Kararın Özü :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hüseyinmescit Mahallesinin Bölünmesi ile İlgili Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hüseyinmescit Mahallesinin Bölünmesi ile İlgili Teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.