Personel Terme Belediye Başkanlığı 1

Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2017/125223
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fenk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No : 1 55600 TERME/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası    :    3628761002 - 3628761168
c) Elektronik Posta Adresi    :    
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    1 araçlı 5 ay süreli 131 personel hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Terme Belediyesi sınırları dahilinde
c) Süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 5(beş) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Fenk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :1 Terme/SAMSUN - Terme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 5.Kat Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati    :    13.04.2017 - 09:00