KENT MÜZESİ VE KÜTÜPHANE

-----

KENT MÜZESİ VE KÜTÜPHANE

Kentimizin ortak anılar ve ortak kimlik etrafında buluşturulması amacıyla kurulacak kent müzesi ile geçmişi bugüne bağlamak istiyoruz.
Modern kütüphanecilik anlayışıyla çocuklarımıza ve gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

PROJENİNİN KONUMU

İlçemizim merkezinde aktif olarak kullanılan ana arterlerin daha sağlıklı, kullanılabilir çevreye kavuşması için 'Sokak iyileştirme projesi' hazırlanmıştır.