Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

Yasin ÇAKIR (Başkan Yardımcısı)

Mükerrem KADI (Destek Hizmetleri Müdürü)

Namık Hüseyin KÖKTEN (Avukat)

 

Adres:

Fenk Mahallesi

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı No:1 

Terme/Samsun 55600

Telefon:

0(362) 876 10 02

E posta Adresi: 

info@terme.bel.tr