Meclis Gündemi

 • ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

  04/12/2019

   Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 04/12/2019  tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

   Meclis Gündemleri:

   1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2020 Yılı Ücret Tarifesi)

   2-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Çay Mahallesi 308 Ada 11  Numaralı Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar)

   3-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği)

   4-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2 Adet İmar Plan Notu)

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Mahallesi ve Sakarlı Mahallesinin Sınır Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi F38D06A Paftası  Üzerinde  Yer Alan 34 ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   8- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantı Tarihleri ve Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

  06/11/2019

    Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 06/11/2019  tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda meclis toplantısı  yapılacaktır.

   Meclis Gündemleri:

   1-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi )

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi 308 Ada 11  Nolu Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar Konulu Teklifin Görüşülmesi

   4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sakarlı Mahallesi 298 Ada 34,35,36 ve 37 Numaralı Parseller Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

    

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI  EKİM AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-69  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2020 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi )

    

   Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2020 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-70  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2020 Yılı Performans Programı)

   Plan ve Komisyon Raporunun (2020 Yılı Performans Programı) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-62  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Yalı Mahallesi 290 Ada, 1 nolu Parsel İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği )

    

   İmar Komisyon Raporunun  (Yalı Mahallesi 290 Ada, 1 nolu Parsel İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-63  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Bütçe Raporunun Görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinin Açık Otopark Ücretleri ile Kapalı Otopark Ücretlerinin Ayrıntılı Değerlendirilmesi)

    

   Plan ve Bütçe Raporunun (Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinin Açık Otopark Ücretleri ile Kapalı Otopark Ücretlerinin Ayrıntılı Değerlendirilmesi) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   3-64 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fen İşleri Müdürlüğünün Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz A.Ş'yi Yönetim Kurulunda Belediyemizi Temsil İçin  Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Fen İşleri Müdürlüğünün Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz A.Ş'yi Yönetim Kurulunda Belediyemizi Temsil İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   4-65 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden – Mali Hizmetler Müdürlüğüne Aktarma)

    

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe kalemine ödenek aktarma konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   5-66 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

   6-67 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Performans Programı konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi

   7-68 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kocaman Mahallesi Bölünme talebi konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

  02/10/2019

    Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 02/10/2019  tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

   Meclis Gündemleri:

   1-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Yalı Mahallesi  290 Ada, 1 Nolu Parsel İçin İlçe Müftülüğünün Talebi Üzerine Cami Alanı Oluşturulmasına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

    2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde Yer Alan Otopark Ücretlerinin Detaylı  Değerlendirilmesi)

    3-Fen İşleri Müdürlüğünün Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz A.Ş'yi Yönetim Kurulunda Belediyemizi Temsil İçin  Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

    4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

    6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  04/09/2019

   1-53  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk/Yavuz Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan 115 Ada, 31, 33 ve 34 nolu Parsellerin ve Üzerinde Bulunan Tesisin Vergi Borcumuza Mahsuben Maliye Hazinesine Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk/Yavuz Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan 115 Ada, 31, 33 ve 34 nolu Parsellerin ve Üzerinde Bulunan Tesisin Vergi Borcumuza Mahsuben Maliye Hazinesine Devrinin yapılması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   2-54  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi  290 Ada, 1 Nolu Parsel İçin İlçe Müftülüğünün Talebi Üzerine Cami Alanı Oluşturulmasına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi  290 Ada, 1 Nolu Parsel İçin İlçe Müftülüğünün Talebi Üzerine Cami Alanı Oluşturulmasına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği  Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

   3-55 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Sarayköy Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 116 Ada; 1,2,3 Nolu Parsellerin  Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Sarayköy Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 116 Ada 1, 2 ve 3 Nolu Parsellerin  Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu  teklifinin kabulüne karar verildi.

   4-56 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyetin Bir Kısmı (Hisseli) Belediyemize Ait Gayrimenkullerin  (Arsa, Arazi, Bina, Tarla vb. Taşınmazların) Satılması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyetin Bir Kısmı (Hisseli) Belediyemize Ait Gayrimenkullerin  (Arsa, Arazi, Bina, Tarla vb. Taşınmazların) Satılması Konusunda Belediye Encümenine Yetki verilmesi konulu teklifinin  kabulüne karar verildi.

   5-57 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün "Ödül Yönetmeliği" Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Yazı İşleri Müdürlüğünün "Terme Belediyesi Ödül Yönetmeliği" Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

   6-58 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde Yer Alan Otopark Ücretlerinin Yeniden Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde Yer Alan Otopark Ücretlerinin Yeniden Değerlendirilmesi konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

   7-59 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş'den 4.000.000,00 ₺ (Dörtmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş'den 4.000.000,00 ₺ (Dörtmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   8-60  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün İlçemizde Bulunan Özel veya Kamu Bankalarından  900.000,00 ₺ (Dokuzyüzbintürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün İlçemizde Bulunan Özel veya Kamu Bankalarından  900.000,00 ₺ (Dokuzyüzbintürklirası) Tutarında Kredi talep edilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   9-61  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020-2024 Stratejik Plan  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020-2024 Stratejik Plan Konulu Teklifinin  kabulüne karar verildi.

 • Eylül Ayı Meclis Gündemleri

  04/09/2019

   Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 04/09/2019  tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

   Meclis Gündemleri:

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk/Yavuz Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan 115 Ada, 31, 33 ve 34 nolu Parsellerin ve Üzerinde Bulunan Tesisin Vergi Borcumuza Mahsuben Maliye Hazinesine Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi  290 Ada, 1 Nolu Parsel İçin İlçe Müftülüğünün Talebi Üzerine Cami Alanı Oluşturulmasına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Sarayköy Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 116 Ada; 1,2,3 Nolu Parsellerin  Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

    4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyetin Bir Kısmı (Hisseli) Belediyemize Ait Gayrimenkullerin  (Arsa, Arazi, Bina, Tarla vb. Taşınmazların) Satılması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    5-Yazı İşleri Müdürlüğünün "Ödül Yönetmeliği" Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    6-Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde Yer Alan Otopark Ücretlerinin Yeniden Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş'den 4.000.000,00 ₺ (Dörtmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün İlçemizde Bulunan Özel veya Kamu Bankalarından  900.000,00 ₺ (Dokuzyüzbintürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    9-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020-2024 Stratejik Plan  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  03/07/2019

   1-45  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Samsun 1. İdare Mahkemesinin Kararı ile Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  Değişikliği)

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi konulu teklifinin (Samsun 1. İdare Mahkemesinin Kararı ile Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  Değişikliği) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   2-46  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi [YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş) Kamulaştırma Planlarına Göre Hazırlanan  6 Adet Trafo Alanının Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği] 

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi konulu teklifinin [YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş) Kamulaştırma Planlarına Göre Hazırlanan  6 Adet Trafo Alanının Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği]  komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   3-47 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personelin Sözleşme Süresinin Uzatılması ve 2019 Yılı Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personelin Sözleşme Süresinin Uzatılması ve 2019 Yılı Ücretinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   4-48 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Şeyhli Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 152 Ada 1 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Şeyhli Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 152 Ada 1 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   5-49 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 43 Ada 80 ve 81 Nolu Parsellerin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 43 Ada 80 ve 81 Nolu Parsellerin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   6-50 Nolu Meclis Karar Özeti(Ek Gündem)

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Tatil Ayının Ağustos Ayı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Tatil Ayının Ağustos Ayı Olarak Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   7-51 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Belediye Encümen Üyemiz Kemal ALEMDAR’ın istifası üzerine, boşalan Encümen Üyeliğine; üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Mümin Osman ERTAN bir yıldan geriye kalan süre ile Encümen Üye olarak görev yapmak üzere seçildi. 

   8-52  Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Üyelerinden Oluşan Başkan Yardımcılarının Ödeneğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Üyelerinden Oluşan Başkan Yardımcılarının Ödeneğinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLERİ

  03/07/2019

   Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 03/07/2019  tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

   Meclis Gündemleri

   1-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Samsun 1. İdare Mahkemesinin Kararı ile Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  Değişikliği)

   2-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi [YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş) Kamulaştırma Planlarına Göre Hazırlanan  6 Adet Trafo Alanının Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği]

   3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personelin Sözleşme Süresinin Uzatılması ve 2019 Yılı Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Şeyhli Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 152 Ada 1 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmes

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait 43 Ada 80 ve 81 Nolu Parsellerin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

 • TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  11/06/2019

   1-37  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Terme Belediyesi İmza Yetkileri Görev ve Sorumluluklar Yönergesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Yazı İşleri Müdürlüğünün Terme Belediyesi İmza Yetkileri Görev ve Sorumluluklar Yönergesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   2-38  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gölyazı Mahallesi Mevkiinde 50.000 m²'lik Yer İçin 10 Yıllık Kiralama İşleminin İptal Edilerek 29 Yıllığına Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne Kiralanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi  

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gölyazı Mahallesi mevkiinde 50.000 m²'lik yer için 10 yıllık kiralama işleminin iptal edilerek 29 yıllığına kiralanması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   3-39 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Oğuzlu Mahallesi 111 ada, 23 Nolu Parselin Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne Tahsisi  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait olan Oğuzlu Mahallesi 111 ada, 23 nolu parselin Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne tahsisi  konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   4-40 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde Bulunan Şehit İbrahim ORAL Sokağın Geçtiği Yol Güzergahının Genişletilmesi Konulu Teklifinin  Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde bulunan şehit İbrahim ORAL sokağın geçtiği yol güzergahının genişletilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   5-41 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun 1. İdare Mahkemesinin Kararı ile Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun 1. İdare Mahkemesinin kararı ile Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin  İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.  

    

   6-42 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş ) Kamulaştırma Planlarına Göre Hazırlanan  6 Adet Trafo Alanının Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş ) Kamulaştırma Planlarına Göre Hazırlanan  6 Adet Trafo Alanının Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

    

   7-43 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

   Kararın Özü : Yapı Kontrol Müdürlüğünün Yapı İzni Ücret Tarife Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Yapı Kontrol Müdürlüğünün - 2019 Yılı Ücret Tarifesi’nin 14-a sıra nolu ''Yapı İzni Düzenlenmesi (Plansız Alanlarda/Yerleşik Alan Sınırları İçerisinde)'' konulu işlem karşılığı her bir yapı için tahsil edilen 300,00 ₺ ücretin, 150 m²'lik her bir bağımsız için 300,00 ₺, 150 m² üzerindeki her bir bağımsız bölüm için 450 ₺ olarak belirlenmesi, konulu teklifinin 11/06/2019 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildi. 

    

   8-44 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

   Kararın Özü :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinin Yeniden Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde yer alan "İş Yeri Açma ve Kroki Tastik Ücretlerinin" Belediye Meclisimiz tarafından yeniden değerlendirilmesi yapılarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesi İş Yeri Açma ve Kroki Tastik Ücretlerinin iptal edilmesine, Bankalar, Ulusal Süpermarketler ve İçkili Restoranlar uygulama dışında tutularak Belediyemiz 2018 Yılı Ücret Tarifesinin 11/06/2019 tarihinden itibaren  uygulamaya konmasına karar verildi.

    

 • Meclis Gündemleri:

  11/06/2019

   Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 11/06/2019  tarih Salı günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

                                                                                                             

   Meclis Gündemleri:

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün Terme Belediyesi İmza Yetkileri Görev ve Sorumluluklar Yönergesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gölyazı Mahallesi Mevkiinde 50.000 m²'lik Yer İçin 10 Yıllık Kiralama İşleminin İptal Edilerek 29 Yıllığına Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne Kiralanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi    

    

   3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Oğuzlu Mahallesi 111 ada, 23 Nolu Parselin Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne Tahsisi  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde Bulunan Şehit İbrahim ORAL Sokağın Geçtiği Yol Güzergahının Genişletilmesi Konulu Teklifinin  Görüşülmesi

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun 1. İdare Mahkemesinin Kararı ile Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş) Kamulaştırma Planlarına Göre Hazırlanan  6 Adet Trafo Alanının Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi