Meclis Gündemi

 • Meclis Gündemleri:

  11/06/2019

   Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 11/06/2019  tarih Salı günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

                                                                                                             

   Meclis Gündemleri:

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün Terme Belediyesi İmza Yetkileri Görev ve Sorumluluklar Yönergesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gölyazı Mahallesi Mevkiinde 50.000 m²'lik Yer İçin 10 Yıllık Kiralama İşleminin İptal Edilerek 29 Yıllığına Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne Kiralanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi    

    

   3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Oğuzlu Mahallesi 111 ada, 23 Nolu Parselin Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne Tahsisi  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde Bulunan Şehit İbrahim ORAL Sokağın Geçtiği Yol Güzergahının Genişletilmesi Konulu Teklifinin  Görüşülmesi

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun 1. İdare Mahkemesinin Kararı ile Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş) Kamulaştırma Planlarına Göre Hazırlanan  6 Adet Trafo Alanının Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi