Meclis Kararları

 • 2020 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  04/03/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  MART AYI   MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-13  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Açılış – Yoklama – Kapanış

    

   5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21. maddesine göre  Belediye Meclisimizin 04/03/2020 tarihli meclis toplantısında görüşülecek herhangi bir gündem maddesi olmadığı için karar alınamamıştır.  

 • 2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  05/02/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  ŞUBAT AYI  1. ve 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-9  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fen İşleri Müdürlüğünün Hayvan Pazarı Yapımı için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

   Fen İşleri Müdürlüğünün Hayvan Pazarı Yapımı için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   2-10  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesine Yapı Müteahhitlerine İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Sütununun Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesine Yapı Müteahhitlerine İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Sütununun Eklenmesine   ve  eklenen sütunda Yapı müteahhitlerine  her bir yapı için düzenlenecek iş deneyim  belgesinin 1.500,00 ₺ olarak ücretlendirilmesine karar verildi.

   3-11  Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem ) 

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Merkez Mahallelerinde Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Merkez Mahallelerinde; Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

   4-12  Nolu Meclis Karar Özeti (2. Oturum)

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Merkez Mahallelerinde Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği)

    

               İmar Komisyonunun Merkez Mahallelerinde; Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

 • 2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  02/01/2020

    

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  OCAK AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-1  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2020 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   2020 Yılı Denetim Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerimiz arasından gizli oylama ile  Ayhan YILMAZ, Selma KURT, Aydın EKİZ, Turgut ÇAKIL ve Hüseyin KAYA   seçilmişlerdir. 

   2-2  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2020 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2020 Yılı  Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   3-3  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   4-4  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Yalı Mahallesi F38D06A Paftası  Üzerinde  Yer Alan 34 ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği)

   İmar Komisyonunun Yalı Mahallesi F38D06A Paftası  Üzerinde  Yer Alan 34 ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği  raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   5-5  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

   İmar Komisyonunun Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   6-6  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 178 ve 179 Ada, 20 ve 32  Nolu Parsellerin  Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 178 ve 179 Ada, 20 ve 32  Nolu Parsellerin  satışı konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   7-7  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fenk Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 144 Ada 4 Nolu Parsel Fenk Mahallesi Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait 89-85 Ada 46-303 Nolu Parseller ve Kozluk/Yavuz Mahallesinde Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait 101 Ada 30-31 Nolu Parsellerde Yer Alan Taşınmazların Takası Konusunda Belediye Encümenine Meclis Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 144 Ada 4 Nolu Parsel, Fenk Mahallesinde mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 89-85 Ada, 46-303 Nolu Parseller  ve Kozluk/Yavuz Mahallesinde mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 101 Ada 30 -31 Nolu parsellerde  yer alan taşınmazların takasına, taşınmazların takası konusunda Belediye Encümenine meclis kararını uygulama yetkisi  verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   8-8  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Elmalık Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 571 Ada 1 Nolu Parsel, Fenk Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait 318 Ada, 17 Nolu Parselde Yer Alan Taşınmazların Takası Konusunda Belediye Encümenine Meclis Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elmalık Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 571 Ada 1 Nolu Parsel, Fenk Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 318 Ada, 17 Nolu parselde yer alan taşınmazların takasına, taşınmazların takası konusunda Belediye Encümenine meclis kararını uygulama yetkisi  verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

 • 2019 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI ARALIK AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-76  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2020 Yılı Ücret Tarifesi)

   Plan ve Bütçe Komisyonunun 2020 Yılı Ücret Tarifesi konulu  raporunun kabulüne karar  verildi.

   2-77  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Çay Mahallesi 308 Ada 11 Numaralı Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar) 

   İmar Komisyonunun Çay Mahallesi 308 Ada 11 Numaralı Parsel, 313 Ada 9 ve 10  numaralı parsellerde yapılan imar planına itirazlar raporunun komisyondan geldiği haliyle reddine karar verildi.

   3-78  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Fenk Mahallesi 88 Ada  32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği)

   İmar Komisyonunun Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi Plan Değişikliği raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   4-79  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (3 Adet İmar Plan Notu Paftası)

   İmar Komisyonunun 3 adet İmar Plan Notu  Paftası raporunun  komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   5-80  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Mahallesi ve Sakarlı Mahallesinin Sınır Değişikliği Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

               İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Mahallesi ve Sakarlı Mahallesinin Sınır Değişikliği  konulu teklifinin kabulüne karar  verildi.

   6-81  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi F38D06A Paftası Üzerinde Yer Alan 34 Ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi F38D06A Paftası Üzerinde Yer Alan 34 Ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.  

    

    

    

   7-82  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

   8-83  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantı Tarihleri ve Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Yazı İşleri Müdürlüğünün meclis toplantı tarihlerinin her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına; Tatil Ayının “Ağustos” olarak belirlenmesine karar verildi.

    

 • 2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  06/11/2019

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI  KASIM AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-71  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :  İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi )

   İmar Komisyonundan gelen ret görüş bildirilen Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   2-72  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : 2020 Yılı Ücret Tarifesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesine  karar verildi.

   3-73  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Çay Mahallesi 308 Ada 11 Nolu Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar Konulu Teklifin Görüşülmesi 

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi 308 Ada 11 Nolu Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar Konulu Teklifin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.

   4-74  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği  Konulu Teklifinin Görüşülmesi  

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.

   5-75  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :Yürürlükte Olan Uygulama İmar Plan Notlarına 2 Adet İmar Plan Notunun Eklenmesi Konulu İmar Plan Değişikliği Teklifinin Görüşülmesi  

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yürürlükte olan uygulama imar plan notlarına 2 adet imar plan notunun eklenmesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.