Meclis Kararları

 • 2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  06/11/2019

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI  KASIM AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-71  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :  İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi )

   İmar Komisyonundan gelen ret görüş bildirilen Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   2-72  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : 2020 Yılı Ücret Tarifesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesine  karar verildi.

   3-73  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Çay Mahallesi 308 Ada 11 Nolu Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar Konulu Teklifin Görüşülmesi 

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi 308 Ada 11 Nolu Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar Konulu Teklifin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.

   4-74  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği  Konulu Teklifinin Görüşülmesi  

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.

   5-75  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :Yürürlükte Olan Uygulama İmar Plan Notlarına 2 Adet İmar Plan Notunun Eklenmesi Konulu İmar Plan Değişikliği Teklifinin Görüşülmesi  

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yürürlükte olan uygulama imar plan notlarına 2 adet imar plan notunun eklenmesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.