Meclis Kararları

 • 2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  03/02/2021

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI  ŞUBAT AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-8  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :Yazı İşleri Müdürlüğünün Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Katılım ve Belediyemizi Temsilen Üç Asil, Üç Yedek Üyenin Seçilmesi  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Belediyemizin Kıyı  Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasına, açık ve işaretli yapılan oylama sonucunda Kemal ALEMDAR, Hayrettin AKKUŞ ve Cem DEVRANLI’nın asil üye, Ayhan YILMAZ, Ahmet KUMBASAR ve Tamer Temel ADALI’nın yedek üye olarak seçilmelerine karar verildi.

    

   2-9  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Mevcut İmar Planlarında  Yapı Yüksekliği Verilmeyen Alanlarda Yapı Yüksekliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Mevcut İmar Planlarında  Yapı Yüksekliği Verilmeyen Alanlarda Yapı Yüksekliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

 • 2021 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  06/01/2021

    

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI  OCAK AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-1  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2021 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   2021 Yılı Denetim Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerimiz arasından gizli oylama ile Hayrettin AKKUŞ, Cem DEVRANLI, Salim ERGAN, Mustafa ŞAHİN ve Ali Osman MALKOÇ  seçilmişlerdir. 

    

   2-2  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Gölyazı ve Tutluk Mahalleleri Sınır Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

   İmar Komisyonu tarafından ret görüş bildiren ilçemiz Gölyazı ve Tutluk Mahalleleri Sınır Değişikliği raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   3-3  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2021 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2021 Yılı  Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   4-4  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  Kurumumuzda Çalışan Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Olarak Sözleşme İmzalama Yetkisinin Belediye Başkanı Ali KILIÇ’a Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kurumumuzda Çalışan Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Olarak Sözleşme İmzalama Yetkisinin Belediye Başkanı Ali KILIÇ’a verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   5-5  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   6-6  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İlçemiz Çay Mahallesi  ve Fenk Mahallesini Birbirine Bağlayan Terme Çayı Üzerine İnşa Edilen Köprünün Bağlantı Yollarında Bulunan Pazar Yeri Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İlçemiz Çay Mahallesi  ve Fenk Mahallesini Birbirine Bağlayan Terme Çayı Üzerine İnşa Edilen Köprünün Bağlantı Yollarında Bulunan Pazar Yeri değişikliği konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

    

    

    

    

    

    

   7-7  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemize Ait 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununa Göre Kira İhalesi Yapılan Taşınmazlardan Kurumumuz Alacaklarının Ertelenmesi ya da İndirim Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kapatılan  Halı Saha ve Hamam’ın kapalı olduğu süre boyunca tahakkuklarının iptal edilmesine, Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının açılma kararından itibaren iptal edilen tahakkukların kapalı olduğu süre boyunca  kira sözleşmesinin bitim tarihine eklenmesine, pandemiden dolaylı olarak etkilenenlere ise 01/01/2021 tarihi itibari ile tahakkuk eden alacaklardan 6 aylık indirim uygulanmasına, karar verildi.

    

    

 • 2020 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  02/12/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  ARALIK AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-59  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2021 Yılı Ücret Tarifesi)

    

   Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2021 Yılı Ücret Tarifesi) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-60  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fatih Mahallesinin İsim Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fatih Mahallesinin İsimin “Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi” olarak  değiştirilmesine karar verildi.

    

   3-61  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gölyazı ve Tutluk Mahalleleri Sınır Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gölyazı ve Tutluk Mahalleleri Sınır Değişikliği Konulu Teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

 • 2020 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  04/11/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  KASIM AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-56  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

    

   İmar Komisyon Raporunun (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-57  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çamlıca Mahallesinde 22A Bilirkişi Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çamlıca Mahallesinde 22A Bilirkişi Seçimi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   3-58 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün  2021 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün  2021 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

 • 2020 TARİHLİ EKİM AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  14/10/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  EKİM AYI  2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-52  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2021 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi )

    

   Plan ve Bütçe Raporunun (2021 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-53  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Bütçe Raporunun Görüşülmesi (2021 Yılı Performans Programı)

    

   Plan ve Bütçe Raporunun (2021 Yılı Performans Programı) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   3-54 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Kabalı Bölgesinin Gölyazı Mahallesinden Ayrılarak Yeni Mahalle Oluşturması  Talebi )

              İmar Komisyon Raporunun  (Kabalı Bölgesinin Gölyazı Mahallesinden Ayrılarak Yeni Mahalle kurulması ve kurulan mahallenin adının “Kabalı” olarak belirlenmesi)  Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   4-55 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 730 Ada, 1 Nolu Parsel ile 732 Ada 1 Nolu Parsel Alanlarının Birleştirilerek Alanda Toplu Konut Sitesinin Oluşumuna Olanak Tanıyacak İmar Plan Değişikliği)

   İmar Komisyon Raporunun  (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 730 Ada, 1 Nolu Parsel ile 732 Ada 1 Nolu Parsel Alanlarının Birleştirilerek Alanda Toplu Konut Sitesinin Oluşumuna Olanak Tanıyacak İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

 • 2020 TARİHLİ EKİM AYI1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  07/10/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  EKİM AYI  1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-43  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Çangallar Mahallesi F37C05C3A Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

    

   İmar Komisyon Raporunun (Çangallar Mahallesi F37C05C3A  paftası üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-44  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi  (Çay Mahallesi F37C05C4A Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

    

   İmar Komisyon Raporunun (Çay Mahallesi F37C05C4A Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   3-45 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kabalı Bölgesinin Gölyazı Mahallesinden Ayrılarak Yeni Bir Mahalle Oluşturması  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kabalı Bölgesinin Gölyazı Mahallesinden Ayrılarak Yeni Bir Mahalle Oluşturması  konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

   4-46 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Gökçeağaç ve Kozluk Mahallelerinde 22A Bilirkişi Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

               İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gökçeağaç ve Kozluk Mahallelerinde 22A Bilirkişi Seçimi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   5-47 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

    

   6-48 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Performans Programı konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

    

    

    

    

    

    

   7-49 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

   8-50 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesinde Onaylanan İmar Plan Değişikliğine Göre Planlanan Yeni Körünün 95 ada 14 Nolu Parselde Bulunan Askerlik Şubesine İsabet Eden Bir Kısmın Terme Belediye Başkanlığınca Yapılması, Taşınması, Yıkılması Koşuluyla 95 Ada, 14 Numaralı Parselin İfrazının Yapılarak Yaklaşık 107 m2 Kısmın Yola Terki İle İlgili Protokolü İmzalamak Üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İlçemiz Fenk Mahallesinde Onaylanan İmar Plan Değişikliğine Göre Planlanan Yeni Körünün 95 ada 14 Nolu Parselde Bulunan Askerlik Şubesine İsabet Eden Bir Kısmın Terme Belediye Başkanlığınca Yapılması, Taşınması, Yıkılması Koşuluyla 95 Ada, 14 Numaralı Parselin İfrazının Yapılarak Yaklaşık 107 m2 Kısmın Yola Terki İle İlgili Protokolü İmzalamak Üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   9-51 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

   Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 730 Ada, 1 Nolu Parsel ile 732 Ada 1 Nolu Parsel Alanlarının Birleştirilerek Alanda Toplu Konut Sitesinin Oluşumuna Olanak Tanıyacak İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 730 Ada, 1 Nolu Parsel ile 732 Ada 1 Nolu Parsel Alanlarının Birleştirilerek Alanda Toplu Konut Sitesinin Oluşumuna Olanak Tanıyacak İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

 • 2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  02/09/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-40  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk/Yavuz Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan 115 Ada, 31, 33 ve 34 nolu Parsellerin ve Üzerinde Bulunan Halı Sahanın Vergi Borcumuza Mahsuben Devri ve Söz Konusu Taşınmazların Bedelsiz Olarak Devrinin Maliye Hazinesine Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk/Yavuz Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan 115 Ada, 31, 33 ve 34 nolu Parsellerin ve Üzerinde Bulunan Halı Sahanın Vergi Borcumuza Mahsuben Devri ve Söz Konusu Taşınmazların Bedelsiz Olarak Devrinin Maliye Hazinesine Yapılması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

    

   2-41  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çangallar Mahallesi F37C05C3A Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İlçemiz Çangallar Mahallesi F37C05C3A Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

    

   3-42 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi F37C05C4A Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İlçemiz Çay Mahallesi F37C05C4A Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi

 • 03.07.2020 YILI TEMMUZ AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  03/07/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI TEMMUZ AYI 2. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-36  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 85 Nolu Parsel ve 458 Ada 1,2,3 ve 4 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi )

    

   İmar Komisyonundan gelen uygun görüş bildirilen İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 85 Nolu Parsel ve 458 Ada 1,2,3 ve 4 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan Değişikliğine ilişkin raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-37  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Yalı Mahallesi F38D01D4D Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

    

   İmar Komisyonundan gelen uygun görüş bildirilen İlçemiz Yalı Mahallesi F38D01D4D Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   3-38 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (20/02/2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununda Mevcut Plan Notlarına Yapılan Eklemeler ile Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

    

   İmar Komisyonundan gelen uygun görüş bildirilen 20/02/2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununda Mevcut Plan Notlarına Yapılan Eklemeler ile Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

    

   4-39 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 59 ve 60 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

                

   İmar Komisyonundan gelen ret görüş bildirilen İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 59 ve 60 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 1989, 2013 ve 2017 planlarında var olan bu yolun kaldırılması yoğunluk artışı ve ulaşım düzeninin bozulmasına sebep olacağından İmar Plan Değişikliğine ilişkin  reddi ile ilgili raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne  karar verildi.

 • 01.07.2020 YILI TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  01/07/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-28  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Yalı Mahallesi 34 Ada 1 Nolu Parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikline Kerem AKBULUT’un İtiraz Dilekçesi)

    

   İmar Komisyonundan gelen uygun görüş bildirilen İlçemiz Yalı Mahallesi 34 Ada 1 Nolu Parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikline Kerem AKBULUT’un evinin önünden yol geçirilmediğinden oluşan mağduriyetinin giderilmesine ilişkin itiraz dilekçesine ait olan raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

   2-29  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Merkez Mahallelerinde Yaklaşık 390 Hektar Alanda Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Ali ATAR, Mustafa ALEMDAR ve Erdoğan AKBULUT’un İtiraz Dilekçeleri)  

    

   İmar Komisyonundan gelen ret görüş bildirilen İlçemiz Merkez Mahallelerinde Yaklaşık 390 Hektar Alanda Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Ali ATAR, Mustafa ALEMDAR ve Erdoğan AKBULUT’un İtirazlarına ilişkin reddi ile ilgili raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   3-30 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Emiryusuf  Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 111  Ada 22 Nolu  Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Emiryusuf  Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 111  Ada 22 Nolu  Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne  karar verildi.

    

   4-31 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk/Yavuz Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan 115 Ada, 31, 33 ve 34 nolu Parsellerin ve Üzerinde Bulunan Tesisin Vergi Borcumuza Mahsuben Devir İşlemi Gerçekleşinceye Kadar Söz Konusu Parsellerin Maliye Hazinesine Tahsisinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk/Yavuz Mahallesi Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan 115 Ada, 31, 33 ve 34 nolu Parsellerin ve Üzerinde Bulunan Tesisin Vergi Borcumuza Mahsuben Devir İşlemi Gerçekleşinceye Kadar Söz Konusu Parsellerin Maliye Hazinesine Tahsisinin Yapılması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

    

    

    

    

    

    

    

   5-32 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 85 Nolu Parsel ve 458 Ada 1,2,3,4 ve 5 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 85 Nolu Parsel ve 458 Ada 1,2,3,4 ve 5 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

   6-33 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yalı Mahallesi F38D01D4D Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yalı Mahallesi F38D01D4D Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

   7-34 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/02/2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununda Mevcut Plan Notlarına Yapılan Eklemeler ile Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/02/2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununda Mevcut Plan Notlarına Yapılan Eklemeler ile Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

   8-35 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 59 ve 60 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 43 Ada 59 ve 60 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

 • 2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  10/06/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI HAZİRAN AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-16  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyeleri Seçimi  Konulu Teklifinin

    

   Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Turgut ÇAKIL ve Ahmet KUMBASAR bir yıl süre ile Encümen Üye olarak görev yapmak üzere seçildiler. 

   2-17  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :  Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Belediye Meclis üyelerimiz arasından açık ve işaretli yapılan oylama sonucunda  Hayrettin AKKUŞ, Cevdet AKBULUT, Aydın EKİZ, Güler OKUMUŞ ve  Rahmi IŞITAN’ın  bir yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri  olarak görev yapmak üzere seçildiler. 

   3-18 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Belediye Meclis üyelerimiz arasından açık ve işaretli yapılan oylama sonucunda  Mustafa ŞAHİN, Kaşif AKSOY, Cem DEVRANLI, Selma KURT ve Mehmet KURT’un bir yıl süre ile İmar Komisyon Üyeleri  olarak görev yapmak üzere seçildiler. 

    

   4-19 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi konulu teklifi meclisin bilgisine sunuldu.

    

   5-20 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   6-21 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin 2020 Yılı Sonuna Kadar Uzatılması ve Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personelin Sözleşme Süresinin Uzatılması ve 2020 Yılı Ücretinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   7-22 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün  Belediyemize Ait Kira İhalesi Yapılan Taşınmazlardan 3 Ay Süre İle Kira Alınmaması ve Kira Sözleşmelerinin 3 Ay Süre ile Uzatılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemize Ait Kira İhalesi Yapılan Taşınmazlardan 3 Ay Süre İle Kira Alınmaması ve Kira Sözleşmelerinin 3 Ay Süre ile Uzatılması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

    

   8-23 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemize Ait Kira İhalesi Yapılan Otoparkların Kira Bedelleri 6 Ay Peşin Olarak Tahsil Edildiği İçin Sonraki 6 Aylık Kira Bedellerinin 3 Ay Süre ile Ertelemeli Olarak Tahakkuk Ettirilmesine ve Kira Sözleşme Sürelerinin Bitiminden İtibaren 3 Ay Süre ile Uzatılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemize Ait Kira İhalesi Yapılan Otoparkların Kira Bedelleri 6 Ay Peşin Olarak Tahsil Edildiği İçin Sonraki 6 Aylık Kira Bedellerinin 3 Ay Süre ile Ertelemeli Olarak Tahakkuk Ettirilmesine ve Kira Sözleşme Sürelerinin Bitiminden İtibaren 3 Ay Süre ile Uzatılması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   9-24 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fen İşleri Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş’den 2.000.000,00 ₺ (İkimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Fen İşleri Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş’den 2.000.000,00 ₺ (İkimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   10-25 Nolu Meclis Karar Özeti  (Ek Gündem 1)

   Kararın Özü : İlçemiz Yalı Mahallesi 34 Ada 1 Nolu Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikline Kerem AKBULUT’un İtiraz Dilekçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İlçemiz Yalı Mahallesi 34 Ada 1 Nolu Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikline Kerem AKBULUT’un İtiraz Dilekçesinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

   11-26 Nolu Meclis Karar Özeti  (Ek Gündem 2)

   Kararın Özü : İlçemiz Merkez Mahallelerinde Yaklaşık 390 Hektar Alanda Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Ali ATAR, Mustafa ALEMDAR ve Erdoğan AKBULUT’un İtiraz Dilekçeleri Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

    

   İlçemiz Merkez Mahallelerinde Yaklaşık 390 Hektar Alanda Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Ali ATAR, Mustafa ALEMDAR ve Erdoğan AKBULUT’un İtiraz Dilekçelerinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

    

   12-27 Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

    

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

    

    

 • 2020 YILI NİSAN AYI OLAĞAN ÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  08/04/2020

    TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  NİSAN AYI  OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-14  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gökçeağaç Mahallesi 127 Ada, Akçay Mahallesi 192,  Çangallar Mahallesi 105, 106 ve 107 Numaralı Adalarda Kamu Yararı Kararı Alınması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gökçeağaç Mahallesi 127 Ada, Akçay Mahallesi 192,  Çangallar Mahallesi 105, 106 ve 107 Numaralı Adalarda Kamu Yararı Kararı Alınması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

    

   2-15  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :  Fen İşleri Müdürlüğünün Mantar Pakatleme ile Kompost ve Misel Üretim Tesisi Projesi Kapsamında Yap- İşlet- Devret Modeli Konulu Teklifinin Görüşülmesi

    

   Fen İşleri Müdürlüğünün Mantar Pakatleme ile Kompost ve Misel Üretim Tesisi Projesi Kapsamında Yap- İşlet- Devret Modeli konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

    

 • 2020 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  04/03/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  MART AYI   MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-13  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Açılış – Yoklama – Kapanış

    

   5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21. maddesine göre  Belediye Meclisimizin 04/03/2020 tarihli meclis toplantısında görüşülecek herhangi bir gündem maddesi olmadığı için karar alınamamıştır.  

 • 2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  05/02/2020

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  ŞUBAT AYI  1. ve 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-9  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fen İşleri Müdürlüğünün Hayvan Pazarı Yapımı için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

   Fen İşleri Müdürlüğünün Hayvan Pazarı Yapımı için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

    

   2-10  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesine Yapı Müteahhitlerine İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Sütununun Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesine Yapı Müteahhitlerine İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Sütununun Eklenmesine   ve  eklenen sütunda Yapı müteahhitlerine  her bir yapı için düzenlenecek iş deneyim  belgesinin 1.500,00 ₺ olarak ücretlendirilmesine karar verildi.

   3-11  Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem ) 

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Merkez Mahallelerinde Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Merkez Mahallelerinde; Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

   4-12  Nolu Meclis Karar Özeti (2. Oturum)

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Merkez Mahallelerinde Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği)

    

               İmar Komisyonunun Merkez Mahallelerinde; Boş ve Kısmen Yapılaşmış Yapı Adalarında Yapı Nizam Değişikliğini İçeren 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

    

 • 2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  02/01/2020

    

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI  OCAK AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-1  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2020 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   2020 Yılı Denetim Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerimiz arasından gizli oylama ile  Ayhan YILMAZ, Selma KURT, Aydın EKİZ, Turgut ÇAKIL ve Hüseyin KAYA   seçilmişlerdir. 

   2-2  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2020 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2020 Yılı  Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   3-3  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   4-4  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Yalı Mahallesi F38D06A Paftası  Üzerinde  Yer Alan 34 ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği)

   İmar Komisyonunun Yalı Mahallesi F38D06A Paftası  Üzerinde  Yer Alan 34 ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği  raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   5-5  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

   İmar Komisyonunun Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   6-6  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 178 ve 179 Ada, 20 ve 32  Nolu Parsellerin  Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kazımkarabekirpaşa Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 178 ve 179 Ada, 20 ve 32  Nolu Parsellerin  satışı konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   7-7  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fenk Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 144 Ada 4 Nolu Parsel Fenk Mahallesi Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait 89-85 Ada 46-303 Nolu Parseller ve Kozluk/Yavuz Mahallesinde Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait 101 Ada 30-31 Nolu Parsellerde Yer Alan Taşınmazların Takası Konusunda Belediye Encümenine Meclis Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 144 Ada 4 Nolu Parsel, Fenk Mahallesinde mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 89-85 Ada, 46-303 Nolu Parseller  ve Kozluk/Yavuz Mahallesinde mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 101 Ada 30 -31 Nolu parsellerde  yer alan taşınmazların takasına, taşınmazların takası konusunda Belediye Encümenine meclis kararını uygulama yetkisi  verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

   8-8  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Elmalık Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 571 Ada 1 Nolu Parsel, Fenk Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait 318 Ada, 17 Nolu Parselde Yer Alan Taşınmazların Takası Konusunda Belediye Encümenine Meclis Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elmalık Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 571 Ada 1 Nolu Parsel, Fenk Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 318 Ada, 17 Nolu parselde yer alan taşınmazların takasına, taşınmazların takası konusunda Belediye Encümenine meclis kararını uygulama yetkisi  verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

 • 2019 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI ARALIK AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

    

   1-76  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2020 Yılı Ücret Tarifesi)

   Plan ve Bütçe Komisyonunun 2020 Yılı Ücret Tarifesi konulu  raporunun kabulüne karar  verildi.

   2-77  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Çay Mahallesi 308 Ada 11 Numaralı Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar) 

   İmar Komisyonunun Çay Mahallesi 308 Ada 11 Numaralı Parsel, 313 Ada 9 ve 10  numaralı parsellerde yapılan imar planına itirazlar raporunun komisyondan geldiği haliyle reddine karar verildi.

   3-78  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Fenk Mahallesi 88 Ada  32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği)

   İmar Komisyonunun Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi Plan Değişikliği raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   4-79  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (3 Adet İmar Plan Notu Paftası)

   İmar Komisyonunun 3 adet İmar Plan Notu  Paftası raporunun  komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   5-80  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Mahallesi ve Sakarlı Mahallesinin Sınır Değişikliği Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

               İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Mahallesi ve Sakarlı Mahallesinin Sınır Değişikliği  konulu teklifinin kabulüne karar  verildi.

   6-81  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi F38D06A Paftası Üzerinde Yer Alan 34 Ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi F38D06A Paftası Üzerinde Yer Alan 34 Ada 1 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.  

    

    

    

   7-82  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 1 Ada 69 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

   8-83  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantı Tarihleri ve Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

   Yazı İşleri Müdürlüğünün meclis toplantı tarihlerinin her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına; Tatil Ayının “Ağustos” olarak belirlenmesine karar verildi.

    

 • 2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

  06/11/2019

   TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI  KASIM AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

   1-71  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :  İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi )

   İmar Komisyonundan gelen ret görüş bildirilen Kocaman Mahallesi Bölünme Talebi raporun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

   2-72  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : 2020 Yılı Ücret Tarifesi

   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesine  karar verildi.

   3-73  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Çay Mahallesi 308 Ada 11 Nolu Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar Konulu Teklifin Görüşülmesi 

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi 308 Ada 11 Nolu Parsel, 313 Ada 9 ve 10 Numaralı Parsellerde Yapılan İmar Planına İtirazlar Konulu Teklifin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.

   4-74  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü : Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği  Konulu Teklifinin Görüşülmesi  

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesi 88 Ada 32 Numaralı Parsel Alanının Eski Plan Kararı ile Uyumlu Hale Getirilmesi İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.

   5-75  Nolu Meclis Karar Özeti

   Kararın Özü :Yürürlükte Olan Uygulama İmar Plan Notlarına 2 Adet İmar Plan Notunun Eklenmesi Konulu İmar Plan Değişikliği Teklifinin Görüşülmesi  

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yürürlükte olan uygulama imar plan notlarına 2 adet imar plan notunun eklenmesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine karar verildi.